050 5499 995 liina@liinasievers.fi

#sexattheoffice?

Corporate lectures

Today’s business holds a lot of challenges for both executives and workers to develop and adjust their attitudes, renew their working and thinking habits and to value cultural variety as an assett. 

Pressure to develop and create new things, structural changes and the demand to be efficient, productive and effective brings huge amounts of challenge into working conditions.

What brings it’s own challenge is pressure in creating new innovation and structural changes as well as the rise of efficiency, productiveness and effectiveness. There are a whole bunch of people in work communities who all have their own place and order in the big picture.  

Functioning work community should be the key goal in every organisation.  In such a community flow of information runs free and the general athmosphere is open. That’d give everyone a chance to lift  things that are not easy to talk about in open discussion. That would require strong trust between people in the working community. It would give everyone a chance to influence in their own work and feel. 

With good flow of information and rules put together as a joint community should give corporation a chance to build a place for each worker to flourish and be happy healthy as well as productive.

 

In case your found yourself wondering, how is it possible to build such a working atmosphere, you know who to call. That would be me. 

DIFFERENT PACAGES FOR DIFFERENT NEEDS FOUND BELOW

Onnellinen työelämässä
Voiko voimia työntekemiseen saada lisää ja miten se tapahtuu? Miten arkea on mahdollista hallita ja tuoko se lisää jaksamista ja tehokkuutta myös työpaikalle. Kuinka paljon jatkuva multitaskaaminen vie aivokapasiteettia ja tulemmeko  jatkuvasti tyhmemmiksi.

Kesto: 1,5 h

#seksiätyöpaikalla?
Työpaikoilla toisten kanssa läheisesti toimiminen luo jännitteitä. Usein juuri minäkuvasta, itsetunnosta ja temperamenttieroista lähtien.  Myös ihmisten väliset seksuaaliset jännitteet kuuluvat työpaikoille osana ihmisyyttä. Yksi seminaarin keskeisistä kysymyksistä kuuluu, miten omalla esimerkillä ja asenteella voi vaikuttaa työilmapiiriin ja mistä se kaikki lähtee?

 

Seminaarissa käsitellään itsetuntoa, minäkuvaa, ihmisten välisiä herkkyyseroja, vuorovaikutustaitoja ja peilataan omaa kehollisuutta suhteessa muihin arvokeskeisestä näkökulmasta. Käytännönläheinen, osallistava ja helposti lähestyttävä tapa käsitellä joskus jopa vaikeaa aihetta.

Kesto: 2-3 h

Hyvinvoinnin aakkoset
Luennolla keskustellaan siitä, mistä kaikista osatekijöistä hyvä kunto koostuu ja miten lähteä omakohtaisesti parempaa kuntoa kohti. Luentokokonaisuus pitää sisällään puhetta palautumisesta, ravinnosta, liikkumisesta, kehonkuvasta ja elämänarvoista. Kaikki eivät ole luontaisia treenaajia, eivätkä kaikki viihdy sohvalla. Voiko syyllistymisestä ja syyllistämisestä päästä irti ja sitä kautta lisätä omaa jaksamista sekä hyvinvointia?

Kesto: 1.5 h

Toimistotyöläisen ruokapäivä
Luento oikeanlaisen ruokavalion koostamisesta jokaisen yksilölliseen arkeen. Miten toimistotyöläisen tulisi syödä jaksaakseen arjessa paremmin ja hallitakseen painoaan. Miten estää painonnousu ikävuosien lisääntyessä. Miten jaksaa treenata työpäivän jälkeen ja mitkä ovat tyypillisimmät mokat ruokavaliossa.

Kesto: 8 ryhmäkertaa, tapaamisia kerran viikossa. Yhden kerran kesto 1h.

 Together with the lectures it is possible to have single coaching & personal training sessions too. Ask for more details in modifying the lectures to meet your corporate needs!

 

“Olen oppinut tuntemaan Liina Sieversin valovoimaisena esiintyjänä ja osaavana kouluttajana. Hänen luentonsa Suomen Coaching-yhdistyksen Coaching Day -tapahtumassa lokakuussa 2014 tempaisi minut mukaansa ja kannusti konkreettisella tasolla tekemään arkisia hyviä valintoja oman hyvinvointini eteen. Liina Sievers yhdistää esityksiinsä sopivasti luennointia ja toiminnallista tekemistä, tietoa ja tunnetta. Myös yhteistyö tapahtuman ja luennon suunnitteluvaiheessa sujui joustavasti ja miellyttävästi. Suosittelen lämpimästi Liina Sieversin luentoja muillekin organisaatioille!” Pia Winqvist