050 5499 995 liina@liinasievers.fi

#HETKIOMAAAIKAA

Hyvinvointikoulutusta sinulle, yrityksille ja ryhmille

#HETKIOMAAAIKAA

Hyvinvointikoulutusta sinulle, yrityksille ja ryhmille

#HETKIOMAAAIKAA

Hyvinvointikoulutusta sinulle, yrityksille ja ryhmille

#HETKIOMAAAIKAA

Hyvinvointikoulutusta sinulle, yrityksille ja ryhmille

Liina Sievers

Liina Sievers

Olen helsinkiläinen elämäntapakouluttaja, personal trainer sekä seksuaalineuvoja (11/2018).

Valmistuin toimintaterapeutiksi silloisesta Stadiasta (nykyinen Metropolia) vuonna 2004. Lasteni syntymän jälkeen kouluttauduin personal traineriksi ja ravintovalmentajaksi, ja nykyistä työtäni olen tehnyt siitä asti, noin kymmenen vuoden ajan. Olen opiskellut myös kasvatusalaa sekä liikuntalääketiedettä, nlp:tä sekä suorittanut lukuisia muita täydennyskoulutuksia omaa ammattitaitoani tukemaan.

Työskentelen niin yksilö- kuin yritysvalmennusten parissa. Koulutan myös jatkuvasti uusia personal trainereita liikunta-alan kentälle, tästä koostuukin toinen mielenkiintoinen puoli omaa ammattiani.

Marraskuussa 2018 valmistun Sexpolta seksuaalineuvojaksi, jonka jälkeen suuntaan psykoterapia- sekä seksuaaliterapia -opintoihin.

Tavoitteenani on oppia ymmärtämään ihmisyyttä ja kehon toimintaa mahdollisimman kokonaisvaltaisesti hyvinvoinnin edistämisen näkökulmasta.

Työskentelen pääasiallisesti uupumuksen, palautumattomuuden, burn outien, masennusta sairastaneiden ja keskittymishäiriöiden kanssa painiskelevien ihmisten parissa. Minulla ei ole mitään valmista kaavaa tai konseptia, jota monistaisin jokaiselle valmennettavalle ”tiskin alta”, vaan valmennukseni lähtevät aina ihmisestä itsestään ja hänen tarpeistaan, tavoitteistaan ja toiveistaan. Metodit valitaan yksilöllisesti, yritysvalmennuksissakin soveltaen ryhmän tarpeen mukaan.

Työajan ulkopuolella olen kahden esiteini-ikäisen pojan äiti. Rakastan kuntosaleja, treenaamista, leffojen katselemista ja metsässä liikkumista koirieni kanssa.

#SEKSIÄTYÖPAIKALLA?

Elämäntapakoulutukset yrityksille

Tämän päivän työelämässä on monenlaisia haasteita ja monimutkaisia tekijöitä, jotka velvoittavat niin työntekijöitä kuin johtajia muokkaamaan asenteitaan, uudistamaan toimintatapojaan ja arvostamaan moninaisuutta rikkautena. Haasteellisuutta tuovat erilaiset uudistuspaineet ja rakennemuutokset, puhumattakaan tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vaatimusten kohoamisesta. Työyhteisöihin on sekoittuneina erilaisia ihmistyyppejä, joilla jokaisella on oma paikkansa kokonaisuudessa ja tuottavassa työssä.

#ELÄMÄNIKUNNOSSA

Kuntovalmennukset

Monen vuoden valmennuskokemuksen perusteella tiedän, että silloin, kun olo on vetämätön ja oma peilikuva tuntuu vieraalta, ihminen haluaa muutosta. Sitä muutosta haetaan usein kovilla treeniohjelmilla ja tiukoilla dieeteillä sekä tappavalla armottomuudella itseä kohtaan. Kuvitellaan, että kehon ja mielen rankaisu on tie parempaan elämään. Pako omasta todellisuudesta voi tuntua helpotukselta. Se on luonnollinen ja inhimillinen reaktio. Niin ihmismieli toimii.

#SEKSUAALINENMINÄ

Seksuaalineuvonta

Minulla on tapana miettiä yksilön hyvinvointia kokonaisvaltaisesta näkökulmasta käsin. Jokin aika sitten heräsin huomaamaan, että seksuaalisuus on sellainen asia, josta liikunta-alalla ei oikeastaan puhuta laisinkaan. Tämä tuntui minusta kummalliselta, koska seksuaalisuus määrittelee hyvin pitkälle ihan kaikkea sitä, miten itsemme koemme ja miten toimimme niin kotona, töissä, kuin harrastusten parissa.

#FIRSTBEAT

Hyvinvointimittaus

Firstbeatin Hyvinvointianalyysi perustuu sydämen sykevälivaihteluiden mittaamiseen ja niiden analysointiin. Analyysi kuvaa palautumisesi riittävyyttä ja auttaa tunnistamaan stressaavat tekijät työssä ja vapaa-ajalla. Pienilläkin muutoksilla voit parantaa hyvinvointiasi merkittävästi. Hyvinvointianalyysi arvioi unen laatua ja riittävyyttä sekä auttaa löytämään ratkaisun paremman palautumisen saavuttamiseksi. Hyvinvointianalyysi kertoo, oletko riittävän aktiivinen ja onko harjoittelusi riittävän tehokasta saadakseen aikaan positiivisia terveysvaikutuksia ja kohottaakseen kuntoasi.

“Liinan valmennusote on hyvin ihmisläheinen ja sellainen, jossa omaan arkeen saadaan actionit istumaan. Sain kärsivällisyyttä ja ymmärrystä siihen, että tämä on koko elämän mittainen projekti. Kaiken lisäksi Liinan kanssa treenaaminen on hauskaa.”

Karoliina

KOULUTUS JA LUENTOPAKETIT 

Onnellinen työelämässä
Voiko voimia työntekemiseen saada lisää ja miten se tapahtuu? Miten arkea on mahdollista hallita ja tuoko se lisää jaksamista ja tehokkuutta myös työpaikalle. Kuinka paljon jatkuva multitaskaaminen vie aivokapasiteettia ja tulemmeko  jatkuvasti tyhmemmiksi.

 

Kesto: 1,5 h

#seksiätyöpaikalla?
Työpaikoilla toisten kanssa läheisesti toimiminen luo jännitteitä. Usein juuri minäkuvasta, itsetunnosta ja temperamenttieroista lähtien.  Myös ihmisten väliset seksuaaliset jännitteet kuuluvat työpaikoille osana ihmisyyttä. Yksi seminaarin keskeisistä kysymyksistä kuuluu, miten omalla esimerkillä ja asenteella voi vaikuttaa työilmapiiriin ja mistä se kaikki lähtee?

 

 

Seminaarissa käsitellään itsetuntoa, minäkuvaa, ihmisten välisiä herkkyyseroja, vuorovaikutustaitoja ja peilataan omaa kehollisuutta suhteessa muihin arvokeskeisestä näkökulmasta. Käytännönläheinen, osallistava ja helposti lähestyttävä tapa käsitellä joskus jopa vaikeaa aihetta.

Kesto: 2-3 h

Hyvinvoinnin aakkoset
Luennolla keskustellaan siitä, mistä kaikista osatekijöistä hyvä kunto koostuu ja miten lähteä omakohtaisesti parempaa kuntoa kohti. Luentokokonaisuus pitää sisällään puhetta palautumisesta, ravinnosta, liikkumisesta, kehonkuvasta ja elämänarvoista. Kaikki eivät ole luontaisia treenaajia, eivätkä kaikki viihdy sohvalla. Voiko syyllistymisestä ja syyllistämisestä päästä irti ja sitä kautta lisätä omaa jaksamista sekä hyvinvointia?

Kesto: 1.5 h

Toimistotyöläisen ruokapäivä
Luento oikeanlaisen ruokavalion koostamisesta jokaisen yksilölliseen arkeen. Miten toimistotyöläisen tulisi syödä jaksaakseen arjessa paremmin ja hallitakseen painoaan. Miten estää painonnousu ikävuosien lisääntyessä. Miten jaksaa treenata työpäivän jälkeen ja mitkä ovat tyypillisimmät mokat ruokavaliossa.

Kesto: 8 ryhmäkertaa, tapaamisia kerran viikossa. Yhden kerran kesto 1h.

Haluaisitko tietää, missä kunnossa todella olet?
Säännöllinen liikunta auttaa nukkumaan laadukkaampia yöunia sekä parantaa stressinhallintaa. Hyvä olo näkyy konkreettisesti parempana jaksamisena ja työkykynä sekä korkeampana vireystilana. Kunnon kehittäminen onkin yksi tehokkaimmista keinoista lisätä omaa hyvinvointia. Kunhan kunnon kehittäminen pitää sisällään myös palautumisen tarkastelun, ja lisätty liikunta on omaan kuntotasoosi sopivaa ja eteneminen maltillista.

 

 

Heikkokuntoiset hyötyvät nopeimmin jo pienestäkin liikunnan lisäyksestä, ja jo kolmen kuukauden harjoittelulla on mahdollista kohottaa kuntoa jopa 20 prosentilla. Kuntotason tulosta ei siis kannata pelätä, sillä oman kuntotason tietäminen on aina hyvä uutinen – kunhan vain reagoi heikkoon tulokseen ajoissa ennen terveysongelmien syntymistä.

Firstbeat Hyvinvointianalyysi auttaa kaiken kuntoisia ja ikäisiä hallitsemaan omaan arkeaan paremmin, ja kiinnittämään omaan stressin ja palautumisen tasapainoon enemmän huomiota. Näin liikunnastakin tulee mielekkäämpää.

  • Yksilöt: Motivoi liikkumaan ja herättää kiinnittämään huomiota omaan arkiaktiivisuuteen.
  • Yritykset: Kannustaa työmatkaliikuntaan sekä kehittämään aktiivisempaa työyhteisöä.
  • Ammattilaiset: Toimii konkreettisena mittarina kunnon kehittämiseen ja seurantaan.

Firstbeat Hyvinvointimittaus pitää sisällään

  • 3 vrk mittauksen
  • Henkilökohtaisen raportin
  • Henkilökohtaisen palautteen suoritetun mittauksen ja täytetyn päiväkirjan perusteella

 

Hinta: 169€/hlö (sis. mittaus, raportti + henk.koht. palaute)

Yrityksille räätälöitynä yksilömittaukset ja ryhmäpalaute.

Luentoja ja luentokokonaisuuksia sekä ryhmiä on mahdollista räätälöidä yrityksen tai ryhmän tarpeista sekä toiveista käsin. Luentojen oheen on mahdollista tilata myös yksilötapaamisia.

Kysy lisää ja kerro toiveesi!