050 5499 995 liina@liinasievers.fi

#SEKSIÄTYÖPAIKALLA?

Koulutus ja luentopaketit yrityksille ja ryhmille

Tämän päivän työelämässä on monenlaisia haasteita ja monimutkaisia tekijöitä, jotka velvoittavat niin työntekijöitä kuin johtajia muokkaamaan asenteitaan, uudistamaan toimintatapojaan ja arvostamaan moninaisuutta rikkautena. Haasteellisuutta tuovat erilaiset uudistuspaineet ja rakennemuutokset, puhumattakaan tehokkuuden, tuottavuuden ja vaikuttavuuden vaatimusten kohoamisesta. Työyhteisöihin on sekoittuneina erilaisia ihmistyyppejä, joilla jokaisella on oma paikkansa kokonaisuudessa ja tuottavassa työssä.

Toimiva työyhteisö on keskeinen tavoite organisaatiossa. Siellä tiedonkulku toimii ja avoin, kannustava sekä salliva ilmapiiri antaa yksilöille rohkeutta nostaa esiin vaikeitakin asioita, joita voidaan sitten yhteistyössä pyrkiä selvittämään. Tämä edellyttää samalla vahvaa keskinäistä luottamusta kaikkien työyhteisön jäsenten kesken. Jokaisella on mahdollisuus vaikuttaa omaan työhönsä niin sisällöllisesti kuin vaativuudenkin suhteen.

Riittävän hyvällä tiedonkululla ja yhteisillä pelisäännöillä sekä keskinäisellä vuorovaikutuksella rakennetaan erilaisille ihmistyypeille soveltuva työyhteisö, joka on samalla todennäköisesti sekä tehokas että tuottava, kuin myös hyvinvoiva.

KOULUTUS JA LUENTOPAKETIT YRITYKSILLE JA RYHMILLE

Onnellinen työelämässä
Voiko voimia työntekemiseen saada lisää ja miten se tapahtuu? Miten arkea on mahdollista hallita ja tuoko se lisää jaksamista ja tehokkuutta myös työpaikalle. Kuinka paljon jatkuva multitaskaaminen vie aivokapasiteettia ja tulemmeko  jatkuvasti tyhmemmiksi.

Kesto: 1,5 h

#seksiätyöpaikalla?
Työpaikoilla toisten kanssa läheisesti toimiminen luo jännitteitä. Usein juuri minäkuvasta, itsetunnosta ja temperamenttieroista lähtien.  Myös ihmisten väliset seksuaaliset jännitteet kuuluvat työpaikoille osana ihmisyyttä. Yksi seminaarin keskeisistä kysymyksistä kuuluu, miten omalla esimerkillä ja asenteella voi vaikuttaa työilmapiiriin ja mistä se kaikki lähtee?

 

Seminaarissa käsitellään itsetuntoa, minäkuvaa, ihmisten välisiä herkkyyseroja, vuorovaikutustaitoja ja peilataan omaa kehollisuutta suhteessa muihin arvokeskeisestä näkökulmasta. Käytännönläheinen, osallistava ja helposti lähestyttävä tapa käsitellä joskus jopa vaikeaa aihetta.

Kesto: 2-3 h

Hyvinvoinnin aakkoset
Luennolla keskustellaan siitä, mistä kaikista osatekijöistä hyvä kunto koostuu ja miten lähteä omakohtaisesti parempaa kuntoa kohti. Luentokokonaisuus pitää sisällään puhetta palautumisesta, ravinnosta, liikkumisesta, kehonkuvasta ja elämänarvoista. Kaikki eivät ole luontaisia treenaajia, eivätkä kaikki viihdy sohvalla. Voiko syyllistymisestä ja syyllistämisestä päästä irti ja sitä kautta lisätä omaa jaksamista sekä hyvinvointia?

Kesto: 1.5 h

Toimistotyöläisen ruokapäivä
Luento oikeanlaisen ruokavalion koostamisesta jokaisen yksilölliseen arkeen. Miten toimistotyöläisen tulisi syödä jaksaakseen arjessa paremmin ja hallitakseen painoaan. Miten estää painonnousu ikävuosien lisääntyessä. Miten jaksaa treenata työpäivän jälkeen ja mitkä ovat tyypillisimmät mokat ruokavaliossa.

Kesto: 8 ryhmäkertaa, tapaamisia kerran viikossa. Yhden kerran kesto 1h.

Luentoja ja luentokokonaisuuksia sekä ryhmiä on mahdollista räätälöidä yrityksen tai ryhmän tarpeista sekä toiveista käsin. Luentojen oheen on mahdollista tilata myös yksilötapaamisia.

Kysy lisää ja kerro toiveesi!

”Olen oppinut tuntemaan Liina Sieversin valovoimaisena esiintyjänä ja osaavana kouluttajana. Hänen luentonsa Suomen Coaching-yhdistyksen Coaching Day -tapahtumassa lokakuussa 2014 tempaisi minut mukaansa ja kannusti konkreettisella tasolla tekemään arkisia hyviä valintoja oman hyvinvointini eteen. Liina Sievers yhdistää esityksiinsä sopivasti luennointia ja toiminnallista tekemistä, tietoa ja tunnetta. Myös yhteistyö tapahtuman ja luennon suunnitteluvaiheessa sujui joustavasti ja miellyttävästi. Suosittelen lämpimästi Liina Sieversin luentoja muillekin organisaatioille!” Pia Winqvist